Jag är mot censur. Jag tror i grunden att den rädsla för idéer, synsätt, bilder eller ord som driver censur inte är hälsosam. Det finns de som inte håller med. De som anser att vi till varje pris skall skydda – framförallt barn – från vissa typer av intryck....