Frimurare, Illuminati, Bilderberg – släng er i väggen!

Frimurare, Illuminati, Bilderberg – släng er i väggen!

Alla dessa hemliga sällskap. Mörka källarlokaler utan fönster. Urgamla riter. Den verkliga makten. Tror ni att världen styrs av frimurarna? Av Illuminati? Bilderberggruppen? Nix. Jag kan nu avslöja ett – hemligt och skrämmande – mötesprotokoll från den kanske hemligaste och mäktigaste gruppen av alla. Den kallas kort och gott ”Klubben” och dess medlemmar kommer med all säkerhet att styra världen inom 30-40 år. Våra spioner har som sagt lyckats få tag på ett originalprotokoll från ett av Klubbens möten. Klubben har – såvitt vi kan utröna – förgreningar över hela…