I like meetings

I like meetings

När mina barn frågar vad jag abetar med så brukar jag svara att ”Pappa jobbar på kontor”. ”Men vad GÖR du?”, undrar barnen ”Skriver mail och går på möten”, svarar jag sanningsenligt. För så är det. Mitt jobb består i att kommunicera på olika sätt. Antingen via det skrivna eller direkt via möten ansikte mot ansikte. Och häromdagen kom jag att tänka på en sak. Jag satt på ett möte med runt 10-15 personer. Alla representerade varsin organisation/gruppering och mötet handlade om en gemensam angelägenhet som alla hade något intresse…