Min bästa vän

Min bästa vän

Min bästa vän är 24,3 centimeter lång, 19 cm bred och 1,3 cm tjock. Den är ett fönster in i det som Kevin Kelly kallar the One Machine och som vi andra kallar nätet. Den har ett äpple på baksidan och en enda knapp på framsidan. Den är min förlängda arm – min terminator vision. Som forskare vill jag naturligtvis använda min iPad till allt och lite till i mitt arbete. Men mycket av det vi gör idag handlar om papper. Böcker av papper, artiklar som printas på papper (vi…

Wiki Science

Wiki Science

Detta inlägg kan man se som del 3 i min lilla serie som kretsar kring hur vi lagrar, letar och behandlar information. Denna gång tänkte jag skriva lite om  den vetenskapliga informationen – det vill säga den nya kunskap som produceras då en forskare dokumenterar sitt arbete. Del 1 – Riv hierarkierna – tagga istället. Handlar om hur vi lagrar information i våra filsystem. Och hur vi kan göra det bättre. Del 2 – Spindelforskning. Handlar om hur forskaren hanterar andras forskning. Något som är en vital del i skapandet…

Spindelforskning

Spindelforskning

[Den som vill kan se detta inlägg som del 2 i en miniserie om hur vi skulle kunna utveckla vår syn på – och hantering av – information. Del 1 handlade om taggbaserad kontra hierarkisk informationslagring. Jag tänker mig även en del 3 som kommer att handla om den vetenskapliga publikationen och varför den har sett likadan ut i hundratals år.] Den galne vetenskapsmannen tar på sig sin transmogrifieringsmössa och drar med ett maniskt skratt i den stora röda spaken. Sladdarna till den silverfärgade huvudbonaden börjar glöda. Det blixtrar mellan…

Crowdstorming – förbättra kollektivtrafiken med din telefon

Crowdstorming – förbättra kollektivtrafiken med din telefon

English translation below. Jag skulle vilja göra ett test. Jag är ute efter bra idéer/infallsvinklar/synpunkter på hur man kan använda modern teknik för att förbättra kollektivtrafikresandet (och kanske kollektivtrafikstyrningen). En vän bedriver forskning inom detta område och vi diskuterade idag hur man kan använda alla smarta mobila enheter som rör sig ute i trafiken. Och hur passagerare/resenärer kan använda ett informationssystem/tjänstesystem (hur ska det se ut – hur ska det fungera?). Några uppenbara grejer: Reseplanering med tillgång till verkliga körtider Resebevakning som under resans gång dirigerar om dig till snabbare…

Historisk betraktelse av tidiga 2000-talet

Historisk betraktelse av tidiga 2000-talet

Av Glenn Kawasaki-Putin Chi, specialarbete i 2000-talshistoria Första århundradet av 2000-talet var en spännande tid. Tack vare restaureringen av antika datalagringssystem har arkeologerna nu lyckats tyda mycket av den data som dessa primitiva, men ändå ganska innovativa, människor lämnade efter sig. Denna uppsats handlar om tiden strax innan oljan tog slut, dvs perioden 2010-2040. Flera forskare har jämfört denna period med den så kallade mörka medeltiden (Chi och Rawas,  2251, Hicks, 2256 och Anklebottom, 2267). De menar att mänsklighetens agerande under denna period, som kantades av naturkatastrofer och stora klimatförändringar,…

Opinionsmaktmissbruk?

Opinionsmaktmissbruk?

I dagens GP kan man på klassiskt kvällstidningsmanér läsa om hur en panel bestående av 8 GP-medarbetare har vaskat fram de 100 ”mäktigaste” göteborgarna. Artikeln (nätversionen här) tar upp hela 9 sidor inklusive förstasidan, och man kan förstå att detta har varit en storsatsning av GP-redaktionen. Att ställa samman en lista på 100 personer och dessutom rangordna dem efter makt är i det närmaste omöjligt. I en sidonotis beskriver de hur de har gått tillväga, bland annat skriver de detta (nätversion här): Listan handlar inte enbart om formell makt utan…

OS-final

OS-final

Sitter på en disputation. Det slår mig att för de allra flesta är detta något fullständigt främmande. För er som inte vet vad detta är tänker jag ge en kort förklaring. I akademin är disputationen att jämställa med en OS-final. Åratal av förberedelser och hårt arbete avgörs på ett par timmar. En forkskarstuderande (en doktorand) är en person som efter en universitetsutbildning på ”masternivå” har valt att fortsätta sin utbildning. Resultatet av denna utbildning är en doktorsgrad, vanligen förkortad från engelska (PhD – Doctor of Philosophy, MD – Doctor of…