Guide: Förstör ett kollektivtrafiksystem i 15 enkla steg!

Guide: Förstör ett kollektivtrafiksystem i 15 enkla steg!

Nu kan vi avslöja det hemliga strategidokument som har använts i Göteborg under upphandlingen av det nya kollektivtrafiksystemet. Vi har lyckats få tag på några anteckningar från en (sedan länge pensionerad) kommunaltjänsteman. Nedanstående riktlinjer skrevs någon gång under senhösten 1998: Se till att styrelsen till lokaltrafikbolaget enbart består av politiker. Gärna utan vana av att driva företag. Och helst utan teknisk kompetens. Låt sedan styrelsen besluta om upphandlingen av ett nytt biljettsystem. Se till att välja en leverantör långt bort – helst på andra sidan jordklotet. Mer om varför detta…