Stackars Håkan Hellström

Idag publicerades GP:s årliga maktlista (som av någon oförklarlig anledning ligger bakom GP:s paywall, vilket direkt motverkar att det blir en ”snackis”). Jag vet inte hur många år denna lista har funnits, men detta är i alla fall tredje året som jag uppmärksammar – och kommenterar – den (läs gärna mina kommentarer 2010 och 2011 där jag utvecklar resonemanget ytterligare). Det handlar alltså om att Göteborgs största dagstidning och tillika opinionsbildare varje år i januari publicerar en lista över stadens 100 mäktigaste personer.

Denna lista tas fram av sju GP-journalister som tillsammans får anses ha bra koll över den lokala och regionala ankdammen. Så långt är allt gott och väl. Men, som jag ju har skrivit om tidigare, så har jag lite svårt för tillvägagångssättet och den godtycklighet som inbäddats i resultatet. Låt mig utveckla detta lite.

GP har naturligtvis med den sedvanliga brasklappen att det inte är en vetenskaplig undersökning utan snarare ett diskussionsunderlag. Helt rätt. Problemet är att själva diskussionen i mitt fall inte rör listan som sådan utan snarare hur den tagits fram. Jag vet inte om detta var GP:s avsikt… Nåväl.

Listan baseras på fem olika kriterier. Dessa är formell och informell makt, makt över opinionen, trendpåverkan samt lokalt inflytande (sista är nytt för i år). Det står inte exakt hur de har tagit fram årets lista, men jag antar att det har gått till ungefär enligt följande:

 1. Sju utvalda medarbetare träffas under november månad i ett rum för att gå igenom förra årets maktlista.
 2. De för en diskussion om hur kriterierna för nästa lista skall se ut. De beslutar att de vill lägga till ”lokalt inflytande” till de övriga fyra.
 3. Genom en komplex och utdragen kombinerad brainstorming/förhandlingsprocess arbetas sakta men säkert årets version av listan fram. Ibland går det hett till, speciellt när någon med formell makt placeras lite för långt ner på listan i förhållande till en i Göteborg boende artist eller opinionsbildare. En säker källa till namn fås genom att gå igenom alla som blivit porträtterade i Två Dagar senaste året. Eftersom GP har skrivit om dem har de ju, på sätt och vis, fått lite medial ”makt”. Arbetet genomförs under två till tre separata workshops under november/december.
 4. Till slut är listan klar. Teamet tycker att den väl speglar 2011 års viktiga namn och att den borde funka som prioriteringsblueprint för 2012.

Jag gissar, naturligtvis. Jag, och många med mig antar jag, skulle gärna vilja vara en fluga på väggen i rummet när listan arbetas fram. Jag har själv deltagit i otaliga workshops och kan vittna om hur otroligt subjektiva och dagsformsberoende resultaten ofta blir.

Men, jag kanske har fel. Det kan ju faktiskt ha gått till så här:

 1. Sju utvalda medarbetare träffas under november månad i ett rum för att gå igenom förra årets maktlista
 2. Under en intensiv brainstorming lyckas teamet producera en lista på ca 150-200 namn som anses kvala in i de olika kategorierna.
 3. De väljer sedan ut en referensgrupp bestående av vanliga medborgare (kanske de till och med utnyttjar den utmärkta testpanel som GP använder på konsumentredaktionen) samt ett antal utvalda experter (egna anställda men även folk utanför GP med troliga kunskaper).
 4. Referensgruppen får svara på en enkät där de, genom en serie frågor och påståenden, till slut får fram en ranking (uppdelad per maktkategori) av personerna på listan.
 5. Resultaten sammanställs och skickas ut till referensgruppen. Alla får möjlighet att trycka +1 eller -1 på personerna (alltså begära justering uppåt eller nedåt i rankingen).
 6. Resultatet blir fem separata maktlistor. En för varje kategori.
 7. Nu sätter sig GP:s expertgrupp tillsammans och under en heldag analyserar de resultatet. Baserat på enkätsvaren kan de nu publicera listorna tillsammans med kommentarer och analyser.

Eller vad tror ni?

Hur som helst tänker jag inte kommentera årets lista mer än att jag konstaterar att stackars Håkan Hellström har halkat tillbaka till plats 14 igen (han var 8:e mäktigast i Göteborg för ett år sedan).

Och jag vill till sist framhålla en viktig sak. Jag tycker att det är bra att GP gör denna lista. Vi behöver upplysas om vilka som, direkt och indirekt, dikterar vår verklighet. Men som forskare kan jag inte tycka annat än att listan skulle ha mycket större värde om den togs fram på ett lite mer strukturerat sätt. 

[Uppdatering 2012-01-10: Detta inlägg har återpublicerats på Second Opinion]

2 Comments