Guide: Förstör ett kollektivtrafiksystem i 15 enkla steg!

Nu kan vi avslöja det hemliga strategidokument som har använts i Göteborg under upphandlingen av det nya kollektivtrafiksystemet. Vi har lyckats få tag på några anteckningar från en (sedan länge pensionerad) kommunaltjänsteman. Nedanstående riktlinjer skrevs någon gång under senhösten 1998:

 1. Se till att styrelsen till lokaltrafikbolaget enbart består av politiker. Gärna utan vana av att driva företag. Och helst utan teknisk kompetens.
 2. Låt sedan styrelsen besluta om upphandlingen av ett nytt biljettsystem. Se till att välja en leverantör långt bort – helst på andra sidan jordklotet. Mer om varför detta är bra under punkt 14 nedan.
 3. Strunta i att studera andra städer i världen. Attityden ”Vi vet bäst vad som behövs i vår stad” räcker långt! Stå på er! Modeller där man betalar innan man stiger på fordonet är inget för er. Det är alla andra städer som är dumma i huvudet.
 4. Om projektet drar ut på tiden – se för guds skull till att inte undersöka om bättre alternativ finns att tillgå (se punkt 3). Lång leveranstid måste ju innebära att systemet är populärt, eller hur?
 5. Vid val av system skall ni prioritera administrationskostnad på kontoret i första hand. Tänk så praktiskt att en enda person kan samla in och sammanställa resdata från miljontals resor. Detta ger bra beslutsunderlag för hur linjer och hållplatser skall se ut i framtiden.
 6. Det är också viktigt att systemet blir kompakt och effektivt ombord på fordonen. Inte för stora knappar och absolut inga förklarande etiketter. Nej, en bokstav per knapp räcker långt. Se bara på ett vanligt datortangentbord!
 7. Se till att göra taxan riktigt krånglig. Basera gärna tariffen på mätdata från till exempel GPS-utrustning (men köp inga dyra prylar!).
 8. Om ni kan, se till att införa ett in- och utcheckningssystem. Bäst blir det om ni bara kräver utcheckning ibland, då kan kunder som glömmer checka ut betala lite mer än vad de egentligen avsåg. Bra bidrag till julfesten! Speciellt turister bör vara ganska enkla att lura.
 9. Det är också bra om det finns flera varianter på kortterminalerna. Då tröttnar inte kunderna lika fort på systemet.
 10. Om ni kan – se till att införa ett pantsystem där ni räntefritt kan låna pengar av era kunder. På så sätt kan ni finansiera merkostnaden gentemot andra system.
 11. Utbildning av förare och annan personal bör endast ske i mån av tid och resurser.
 12. Om resenärer klagar på systemet, gör då klart för dem att de är dumma i huvudet och att de inte känner igen ett bra system när de ser det. Erbjud mer utbildning.
 13. Publicera textmassor i 8-punkters stil i Metro med enkla tips om hur man reser med det nya systemet. En spalt per dag borde räcka. I minst ett halvår – sedan är det nog dags att börja om igen.
 14. Om ni använde en leverantör från andra sidan jordklotet (se punkt 2 ovan), se till att framhäva hur otroligt positiva det landets invånare är till systemet.
 15. Om någon ändå skulle syna bluffen i punkt 14 – backa då ett halvt steg och lova förbättringar. Men håll tyst om exakt hur. Folk glömmer så fort ändå, korkade som de är.

Följ dessa 15 riktlinjer så ska du snart se att fler och fler väljer att ta bilen till jobbet. Och vet du vad? Då kan en trängselskatt bli riktigt lönsam!

8 Comments