Min världsbild

Min världsbild

Häromdagen, precis innan jag skulle gå och lägga mig, råkade jag slänga ett öga på mitt twitterflöde. Det skulle jag aldrig ha gjort.

En konversation pågick mellan två personer, @dreadnallen och @johkarlsson, angående vetenskap kontra religion. Jag kunde inte hålla mig utan slängde mig in i debatten. Här kan du läsa ett utdrag. Alla inlägg är inte med, bara de som skickades som svar på andra. Men det ger en ganska god bild av vad som diskuterades. Och om att vi inte kom någon vart.

Jag funderade länge efter detta på hur jag själv egentligen ser på detta. Vetenskap kontra tro, alltså. Eftersom jag gillar att skriva och känner att jag behöver strukturera upp mina tankar bestämde jag mig för att i ett blogginlägg försöka bena upp och förklara hur jag ser på världen. Ingen lätt uppgift.

Jag har bestämt mig för att försöka presentera min världsbild på ett så strukturerat sätt som möjligt och kommer därför att dela in texten i tre delar. Först tänker jag gå igenom vad jag vet. Sedan vad jag tror. Och sist vad jag tycker. Se det som ett manifest, en varudeklaration eller bara svammel. Jag vet inte om de åsikter/tankar jag har ingår i någon ”ism”. Bryr mig inte så mycket om det heller. Det är ju mina tankar, ingen annans.

Vad jag vet

Jag vet att planeten vi lever på är drygt 4,5 miljarder år gammal. Jag vet att människan som tänkande, resonerande varelse har existerat cirka 200 000 år. Jag vet att vetenskapen inte har förklarat naturen till fullo.

Jag vet att vi som släkte är begränsade i vår föreställningsförmåga. Vi kommer aldrig att kunna förstå universum, eller ens vår egen planet. Detta är en fundamental egenskap i ett system.

Gödels Ofullständighetsteorem handlar om just detta. Det är omöjligt att som en del av ett system till fullo beskriva och förstå systemet. Det måste ske med ett utifrånperspektiv. Det betyder att alla föreställningar om ett system som är gjorda inifrån bygger på grundläggande axiom. Utfästelser som inte kan bevisas men som antas vara sanna. Utifrån dessa axiom bygger man sedan upp sin världsbild.

Inom matematiken, till exempel, finns ett antal axiom. A+B=B+A, till exempel. Eller att två parallella linjer aldrig korsas, för att ta ett annat. Vi antar att dessa är sanna och utifrån dessa antaganden bygger vi sedan upp hela det matematiska systemet. På samma sätt förhåller vi oss till världen runtomkring oss.

Jag vet att förståelse och insikt om denna vår begränsning har utnyttjats genom hela vår historia för att med starka viljor kontrollera andra människor.

Vad jag tror

Jag trorevolutionsteorin. Jag tror på att människan är ett djur som genom en slump utvecklade egenskaper och förutsättningar för intelligens. Jag tror att – med tanke på universums storlek och mångfald – det är sannolikt att denna händelse har inträffat på andra platser än på vår planet.

Jag tror på den vetenskapliga metoden. Att ny kunskap skapas baserad på tidigare verifierad kunskap. Och att världsbildsförändringar sker (jorden är inte längre platt). Jag tror på vetenskapen. Jag tror intepseudovetenskap.

Jag tror inte på Gud. Jag tror inteIntelligent Design.

Jag tror på människans behov av att hantera Gödels teorem. Att vi extrapolerar och fyller i med axiom där vi inte kan bevisa. Att vi söker förklaringar som passar dessa axiom. Att vi – till syvende och sist tack vare att vi har begåvats med intelligens – är rädda för döden och vad som händer med vårt medvetande. Detta är mänskligt.

Vad jag tycker

Jag tycker att alla som försöker tvinga på andra sina åsikter och sin världsåskådning bör fundera på om det de gör är schysst. Jag tycker att barn skall tillåtas bli vuxna utan att tvingas in i en pseudovetenskaplig världsbild. Vill de anta en sådan världsbild kan de göra det när de är vuxna nog att inse vilka val de gör.

Jag tycker att godhet/snällhet/medmänsklighet skall vara allmän egendom. Bara för att en världsåskådningsgren råkar ha en bok som säger att folk ska vara snälla mot varandra betyder inte att man måste tillhöra denna för att hålla med.

Jag tycker inte att Intelligent Design är vetenskap. Det är ett försök att möta vetenskaplig kunskapsutveckling på deras planhalva. Jag tycker inte om att skolor lär ut ID och evolutionsteori som två likvärdiga alternativ. Det är ett övergrepp mot vetenskapen och borde inte tolereras.

Jag tycker man ska låta tro vara tro och vetenskap vara vetenskap.

Jag tycker att det finns alldeles för många moralister – människor som kliar på andra där det kliar på de själva.

Jag tycker att religionen är en del av människans kulturarv och en del av våra samhällen – vare sig vi tror på övernaturliga förklaringar eller ej. Som politisk kraft har religionen alltid haft en särställning. Jag tycker därför att de religiöst laddade byggnader, monument, symboler och platser som finns skall få fortsätta att finnas. Många människor har hittat mening i sina liv tack vare den struktur som ett genomtänkt livsåskådningssystem har. Jag tycker att de som ondgör sig över detta inte är bättre själva.

Jag tycker att religiös hjärntvätt och manipulation för att uppnå politiska syften är en styggelse.

Jag tycker – till sist – att var och en ska få hantera Gödels teorem på sitt sätt. Ingen av oss är bättre lämpad att klura ut hur det ser ut utanför vårt system än någon annan.

Vad tycker du? Vad tror du? Vad vet du?

13 thoughts on “Min världsbild

 1. cwaste

  Det var väl inte så farligt!?Du låter rätt vettig tycker jag! 🙂

 2. cwaste

  Det var väl inte så farligt!?Du låter rätt vettig tycker jag! 🙂

 3. blippe

  Jag tycker det intressanta är varifrån gränserna mellan de olika stadierna kommer ifrån och hur saker har hamnat där. Ta t.ex. de bägge översta på vet/tro, där vad du vet (jordens ålder) är osäkrare än vad du tror (evolutionsteorin). Som en hänvisning så skulle t.ex. en av grunderna till att vi vet att evolutionen fungerar som är radiologin kunna falla, vilket skulle leda till att vi är tvungna att beräkna om jordens ålder, men evolutionsteorin skulle fortfarande stå, eftersom den har ett bredare fundament. Så varifrån kommer då våra inbillande gränser av tro/vetande, är det bara en typ av chimär om beror alltför mycket av vad vi hör bli ifrågasatt på olika lösa grunder mer än vad vi borde basera vetande på?

 4. Bra fråga! Jag skrev på magkänsla och tror (!) att jag tänkte att jag litar mer på geologer/astromoner än på biologer. Men, som du säger, gränsen mellan veta/tro är många gånger statistisk snarare än absolut.

 5. blippe

  Jag tycker det intressanta är varifrån gränserna mellan de olika stadierna kommer ifrån och hur saker har hamnat där. Ta t.ex. de bägge översta på vet/tro, där vad du vet (jordens ålder) är osäkrare än vad du tror (evolutionsteorin). Som en hänvisning så skulle t.ex. en av grunderna till att vi vet att evolutionen fungerar som är radiologin kunna falla, vilket skulle leda till att vi är tvungna att beräkna om jordens ålder, men evolutionsteorin skulle fortfarande stå, eftersom den har ett bredare fundament. Så varifrån kommer då våra inbillande gränser av tro/vetande, är det bara en typ av chimär om beror alltför mycket av vad vi hör bli ifrågasatt på olika lösa grunder mer än vad vi borde basera vetande på?

 6. Bra fråga! Jag skrev på magkänsla och tror (!) att jag tänkte att jag litar mer på geologer/astromoner än på biologer. Men, som du säger, gränsen mellan veta/tro är många gånger statistisk snarare än absolut.

 7. blippe

  Men varför tror du på dem överhuvud taget? Jag går förbi de däringa geologerna och andra odågor varje dag, och de verkar inte direkt vara de mest pålitliga typer och ”aningen” mindre respektsingivande än militärerna som nästan är grannar. Vad utgör skillnaden mellan ditt värderande av gravitationen gentemot evolutionen, eller teorin om gravitationen och teorin om evolutionen gentemot värderingarna i ditt tyckande? Är det verkligen en gradskillnad? Låt oss säga att jag tror på faktat om gravitationen. Gravitationen är observerbar, jag har därtill observerat gravitationen ett flertal gånger och om jag tror på newtons mekanik så kanske jag till och med accepterar att den hjälpe mig att föra mig frammåt. Sedan finns det teorin om gravitationen, den tror jag inte på, den är ganska hålig redan, men låt oss ponera att jag inte tror på den. Jag tror helt enkelt inte att saker faller neråt och/eller jag tror inte det har med massa att göra, det är änglar som sköter det. Evolutionen är ett observerbart fakta. Sedan finns det evolutionsteorin som försöker förklara dessa (egentliga) mängder av fakta. Ok, poängen är inte att försöka förlöjliga dig eller ”omvända” dig till någon tro av ena eller andra sorten. Jag misstänker att chansen att ett barn kommer till skada pga din tro är obefintlig, vilket är ungefär min gräns. Till skillnad från typ ”vetenskap och folkbildning” som tycker det är nyttigt med folkbildning av den typen att människor ska kunna ta livsavgörande beslut på grund av egentliga fakta och inte sluta gå till doktorn med bröstcancer och dricka fiskleverolja istället (tips av en viss vinnare av förvillarpriset för snart 10 år sedan). Om folk skadar sig för att de slutar tro på gravitationen eller histologi, jaha, men skadar man barn på grund av det då blir jag ledsen. typ. Och jag tror inte jag är ofelbar, eller har kommit längre än dig, eller något annat skit, exemplen var dina. *försöker avsäga sig etiketten skitstövel, väl medveten om att det är ganska svårt just nu*Målet är helt enkelt att försöka få fram vad det är som utgör gränsen för vet/tro och olika rent tyckande. Vad är gränsen för jag vet, jag tror mot jag tycker att

 8. Jag vet inte hur du fick in gravitationen. Jag kan inte tillräckligt om teorin för att uttala mig. Min referens till astronomi gällde snarare bildandet av solsystemet och vår planet. Vad gäller geologi och jordens ålder tror jag på de siffror som jag har sett. Detta baserat på vad jag har läst, sett etc. Jag vet inte riktigt vad jag skall ”omvändas” från. Jag tror på evolutionsteorin. Den är, så långt som jag kan bedöma, sann. Men jag vet inte. Kanske borde jag satt jordens ålder under ”tro” också, men – som sagt – jag känner mig säkrare på den uppgiften.Som sagt. Min poäng är att jag inte tror på pseudovetenskap, övernaturliga förklaringar och fundamentalism. Och att jag tycker att var och en skall själv få bilda sig en egen uppfattning om hur (och om) man vill förklara/rationalisera det ogripbara/existentiella.Tack, förresten, för bra kommentarer!

 9. blippe

  Tack själv. gravitationen är en gammal bra käpphäst att dra till vid diskussioner om evolutionen. Vi vet helt enkelt jävligt lite om hur gravitation fungerar, nästintill ingenting. Det är därför vi är så uppspelta med att slösa bort en massa pengar på LHC och hitta Higgsbosonen osv. Vi är exakt lika säkra på evolutionen som gravitationen, båda är observerbara, mätbara osv. Vi har en enormt mycket större teori som gäller hur evolutionen exakt fungerar. Gravitationen? HA!Därför drog jag in gravitationen. Det är oxå en sak som vi observerar otroligt många gånger varje dag, precis som evolutionen, och alla accepterar den, fast vi vet inte ett skit om hur den fungerar. Men som sagt: det var egentligen inte poängen. Jag tror nämligen det inte finns någon skillnad mellan ”tro/veta” gentemot ”tycka”. Jag vet lika säkert att ”de som ondgör sig över detta är lika dåliga sjävla” som jag vet astronomi. Jag tror lika mycket ”att alla som försöker tvinga på andra sina åsikter och sin världsåskådning bör fundera på om det de gör är schysst” som jag tror på astrologi. Slutsatsen ska alltså vara att uppdelningen tro/veta gentemot tycka är bara en rationalisering!

 10. blippe

  Men varför tror du på dem överhuvud taget? Jag går förbi de däringa geologerna och andra odågor varje dag, och de verkar inte direkt vara de mest pålitliga typer och ”aningen” mindre respektsingivande än militärerna som nästan är grannar. Vad utgör skillnaden mellan ditt värderande av gravitationen gentemot evolutionen, eller teorin om gravitationen och teorin om evolutionen gentemot värderingarna i ditt tyckande? Är det verkligen en gradskillnad? Låt oss säga att jag tror på faktat om gravitationen. Gravitationen är observerbar, jag har därtill observerat gravitationen ett flertal gånger och om jag tror på newtons mekanik så kanske jag till och med accepterar att den hjälpe mig att föra mig frammåt. Sedan finns det teorin om gravitationen, den tror jag inte på, den är ganska hålig redan, men låt oss ponera att jag inte tror på den. Jag tror helt enkelt inte att saker faller neråt och/eller jag tror inte det har med massa att göra, det är änglar som sköter det. Evolutionen är ett observerbart fakta. Sedan finns det evolutionsteorin som försöker förklara dessa (egentliga) mängder av fakta. Ok, poängen är inte att försöka förlöjliga dig eller ”omvända” dig till någon tro av ena eller andra sorten. Jag misstänker att chansen att ett barn kommer till skada pga din tro är obefintlig, vilket är ungefär min gräns. Till skillnad från typ ”vetenskap och folkbildning” som tycker det är nyttigt med folkbildning av den typen att människor ska kunna ta livsavgörande beslut på grund av egentliga fakta och inte sluta gå till doktorn med bröstcancer och dricka fiskleverolja istället (tips av en viss vinnare av förvillarpriset för snart 10 år sedan). Om folk skadar sig för att de slutar tro på gravitationen eller histologi, jaha, men skadar man barn på grund av det då blir jag ledsen. typ. Och jag tror inte jag är ofelbar, eller har kommit längre än dig, eller något annat skit, exemplen var dina. *försöker avsäga sig etiketten skitstövel, väl medveten om att det är ganska svårt just nu*Målet är helt enkelt att försöka få fram vad det är som utgör gränsen för vet/tro och olika rent tyckande. Vad är gränsen för jag vet, jag tror mot jag tycker att

 11. Jag vet inte hur du fick in gravitationen. Jag kan inte tillräckligt om teorin för att uttala mig. Min referens till astronomi gällde snarare bildandet av solsystemet och vår planet. Vad gäller geologi och jordens ålder tror jag på de siffror som jag har sett. Detta baserat på vad jag har läst, sett etc. Jag vet inte riktigt vad jag skall ”omvändas” från. Jag tror på evolutionsteorin. Den är, så långt som jag kan bedöma, sann. Men jag vet inte. Kanske borde jag satt jordens ålder under ”tro” också, men – som sagt – jag känner mig säkrare på den uppgiften.Som sagt. Min poäng är att jag inte tror på pseudovetenskap, övernaturliga förklaringar och fundamentalism. Och att jag tycker att var och en skall själv få bilda sig en egen uppfattning om hur (och om) man vill förklara/rationalisera det ogripbara/existentiella.Tack, förresten, för bra kommentarer!

 12. blippe

  Tack själv. gravitationen är en gammal bra käpphäst att dra till vid diskussioner om evolutionen. Vi vet helt enkelt jävligt lite om hur gravitation fungerar, nästintill ingenting. Det är därför vi är så uppspelta med att slösa bort en massa pengar på LHC och hitta Higgsbosonen osv. Vi är exakt lika säkra på evolutionen som gravitationen, båda är observerbara, mätbara osv. Vi har en enormt mycket större teori som gäller hur evolutionen exakt fungerar. Gravitationen? HA!Därför drog jag in gravitationen. Det är oxå en sak som vi observerar otroligt många gånger varje dag, precis som evolutionen, och alla accepterar den, fast vi vet inte ett skit om hur den fungerar. Men som sagt: det var egentligen inte poängen. Jag tror nämligen det inte finns någon skillnad mellan ”tro/veta” gentemot ”tycka”. Jag vet lika säkert att ”de som ondgör sig över detta är lika dåliga sjävla” som jag vet astronomi. Jag tror lika mycket ”att alla som försöker tvinga på andra sina åsikter och sin världsåskådning bör fundera på om det de gör är schysst” som jag tror på astrologi. Slutsatsen ska alltså vara att uppdelningen tro/veta gentemot tycka är bara en rationalisering!

 13. […] YouTube – Welcome To This World Publicerad: July 26, 2010 Från: http://www.youtube.com Tillspetsat och väldigt bra. Mina tankar i detta ämne hittar du här: http://thirdopinion.nu/2010/03/19/min-varldsbild/ […]

Leave a Comment