Serie: Framtidens informationshantering

Denna sida är en samlingsplats för de olika inlägg som jag har skrivit rörande information och vetenskap. De innehåller förslag på hur man i framtiden skulle kunna hantera information, kunskap och vetenskap på ett bättre sätt.

Del 1 – Riv hierarkierna – tagga istället

Handlar om hur vi lagrar information i våra filsystem. Och hur vi kan göra det bättre.

Del 2 – Spindelforskning

Handlar om hur forskaren hanterar andras forskning. Något som är en vital del i skapandet av ny kunskap. Och som har sett likadant ut väldigt länge. Dags att ändra på, med andra ord.

Del 3 – Wiki Science

Handlar om hur vetenskapliga publikationer baseras på metaforen ”bok” och har sprungits förbi av till exempel wiki-formatet.

Del 4 – Kaos – en tillgång

Handlar om hur instabila system kan styras genom att man helt enkelt slutar kontrollera/styra i vissa riktningar. Till exempel Facebook på jobbet.

Del 5 – Semantic Web – Internet 3.0 (ligger på Smartology.se)

Handlar om hur internet utvecklas och blir alltmer finkornigt. Samtidigt får relationerna, länkarna, allt större betydelse.

One Comment