Crowdstorming – förbättra kollektivtrafiken med din telefon

English translation below.

Jag skulle vilja göra ett test. Jag är ute efter bra idéer/infallsvinklar/synpunkter på hur man kan använda modern teknik för att förbättra kollektivtrafikresandet (och kanske kollektivtrafikstyrningen). En vän bedriver forskning inom detta område och vi diskuterade idag hur man kan använda alla smarta mobila enheter som rör sig ute i trafiken. Och hur passagerare/resenärer kan använda ett informationssystem/tjänstesystem (hur ska det se ut – hur ska det fungera?).

Några uppenbara grejer:

  • Reseplanering med tillgång till verkliga körtider
  • Resebevakning som under resans gång dirigerar om dig till snabbare alternativ
  • In- och utcheckning via mobilen

Det finns fler, men jag skulle vilja se om ni kan hjälpa till att producera bra idéer/synpunkter/förslag utan alltför mycket handledning.

Så sätt igång och kommentera!

Och kom ihåg! Alla förslag är bra förslag!

_________________

I would like to perform an experiment. I want good ideas/points of view/input on how you can use modern technology to improve the public transport traveling experience (and perhaps the control of public transport).  A friend of mine conducts research in this field and we discussed how best to utilise all these smart devices that are present in the public transport system. How can passengers/travellers use/utilise an information or service system (how should it work)?

Some of the more obvious things are:

  • Journey planning with factual journey times
  • Constant re-planning during voyage
  • Check-in and check-out with your mobile

There are of course others, but I do not want to forestall any discussion.

So please, comment! And remember – all ideas are good ideas!

20 Comments